Туристите в Ню Йорк със спад от 66 % през 2020 година