Общи условия

В страницата “Общи условия” са описани правилата и общите условия за използване на платформата. Разгледайте ги и се запознайте с всичко необходимо, за да използвате услугите на Hotelite.online.

1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Добре дошли в уеб сайта Hotelite.online (“Уеб Сайт”). Моля, прочетете нашите Общи условия (“Условия”) внимателно преди да продължите с използването на този уеб сайт. Настоящите Общи условия уреждат използването на този уеб сайт и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до или използването на този сайт, вие се съгласявате с Условията. Условията са предназначени за защита на всички наши посетители на уеб сайта и използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с настоящите Общи условия.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ!

Hotelite.online e интернет сайт (бранд на фирма “Дигитални услуги БГ” ЕООД),  който цели да предостави на потребителите, търсещи в интернет туристическо настаняване, богат избор от възможности като генерира директна връзка със собствениците на рекламираните на страниците на сайта туристически имоти. Hotelite.online, регистрирана в България (“Ние”), си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, вие се съгласявате с тях.

В съответствие с нашите цели, този уеб сайт ще ви позволи да линквате към други уеб сайтове, които могат или не могат да бъдат свързани с този уеб сайт и могат да имат условия на употреба, които са различни, или съдържат клаузи в допълнение на условията посочени тук. Посещенията на такива уеб сайтове чрез линковете, предоставени в този уеб сайт се определят от условията за ползване и правилата на тези сайтове, а не на този уеб сайт.

1.1. Авторски права и ограничения

Hotelite.online се поддържа, контролира и управлява от “Дигитални услуги БГ” ЕООД, регистрирана в България. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не ограничено до текст, изображения, илюстрации, е защитено с авторски права или други права на интелектуална собственост (които се управляват от български и световни закони за авторското право, личната неприкосновеност и закони за регулиране и статут на комуникацията) и са притежавани и контролирани от “Дигитални услуги БГ” ЕООД или от трети доставчици на съдържание като агенти по недвижими имоти, частните собственици на имоти, юридически кантори, туроператори, туристическите агенти, консултанти (наричани “доставчици”), които са разрешили използването на тяхното съдържание и/или продукти.

Съдържанието на този уеб сайт или на който и да е уеб сайт, притежаван, управляван или контролиран от Доставчиците е единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да си разпечатате копие на съдържанието и/или информацията, съдържаща се тук за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, изпращате, разпространявате, и/или експлоатирате Съдържанието или информацията, по никакъв начин (включително чрез електронна поща или други електронни средства) с търговска цел без предварително писмено съгласие на „Дигитални услуги БГ” ЕООД или на доставчиците. Може да поискате съгласие, свързвайки се с нашата фирма по електронна поща като попълните формата за контакт с нас.

Без предварителното писмено съгласие на „Дигитални услуги БГ” ЕООД или на доставчиците, промяната на съдържанието, използването на съдържанието в други уеб сайтове или мрежова компютърна среда, или използването на съдържанието за други цели, освен за лична, некомерсиална употреба, нарушава правата на собствениците на уеб сайта Hotelite.online уеб и/или доставчиците и е забранено. Като условие за използването на този уеб сайт, вие гарантирате на „Дигитални услуги БГ” ЕООД, че няма да използвате нашия уеб сайт за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези условия. Ако нарушите някои от тези Условия, разрешението за използване на нашия уеб сайт незабавно се прекратява без да е необходимо предизвестие от наша страна. „Дигитални услуги БГ”  ЕООД си запазва правото да откаже достъп на всеки, по свое усмотрение, по някаква причина, включително неспазване на настоящите Общи условия. Вие не можете да използвате в свой уеб сайт никоя от търговските марки, марки за услуги или материали с авторски права, включени в този сайт, включително, но не ограничено само до използване на лого или символи, без изричното писмено съгласие на собственика на марката или авторското право. Вие нямате право да включвате в друг уеб сайт съдържанието или други материали на този, публикувани на този уеб сайт без предварително писмено съгласие на „Дигитални услуги БГ” ЕООД, но можете да поставите връзки към този сайт на вашия уеб сайт без да е необходимо да се свързвате с нас предварително.

1.2. Линкове

Този уеб сайт може да съдържа линкове към други (външни) уеб сайтове. Външните уеб сайтове се предоставят за ваше удобство и информация само и, като такива, които вие посещавате на ваша отговорност. Съдържанието на каквито и да е външни сайтове може да не бъде под контрола на „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД и ние не носим отговорност и не даваме гаранции за такова съдържание, независимо дали Ние сме свързани със собствениците на тези сайтове.

ВАЖНО: Всяко действие, което вие, “Дигитални услуги БГ” ЕООД или трета страна предприемете за прилагането на политиката за конфиденциалност, свързана с този уеб сайт, трябва да бъде предявено само в български съд. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за отделена от тези условия и не засягаща валидността и приложимостта на останалите условия.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. „Потребител” – всеки посетител на сайта Hotelite.online, който разглежда една или повече от подстарниците на сайта, с цел запознаване с една или повече от рекламираните вили/къщи за гости, информиране за местоположение, предлагани услуги, цени, снимки и др., включително и реализиране на връзка със собственика на дадена вила/къща за гости, включително и с цел наемането й за краткосрочен или дългосрочен наем. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки потребител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и описаните Общи условия. За да може потребителят да изпрати запитване към която и да било от рекламираните вили/къщи за гости, както и за да може да поставя оценка на същите, той трябва да има нарпавена регистрация в сайта и да е влязъл в акаунта си.
С разглеждането и/или използването на сайта Hotelite.online. Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид непоискани търговски съобщения, изпратени от Hotelite.online или някой друг от сайтовете на „Дигитални услуги БГ” ЕООД.
2.2. „Собственик” – физически и/или юридически лица, които се явяват собственик и/или упълномощен представител на собственик на вила, къща за гости, семеен хотел или ваканционен комплекс, които използват Hotelite.online с цел рекламиране на имота си пред аудиторията потребители на сайта с цел наемането й за краткосрочен или дългосрочен наем. Hotelite.online има ангажимент да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало туристически обект на сайта. Лица, които не са собственик, или упълномощен представител на собственика на обекта, могат да бъдат изтривани от платформата, а обектите им да не бъдат допуснати до регистрация.
2.3. „Имот (обект)” – вила, къща за гости, самостоятелни стаи за нощувка, семеен хотел и друг тип място за настаняване, рекламирано на сайта Hotelite.online, предназначено за отдаване на туристи, гости, клиенти за краткосорен или дългосрочен наем.

3. ОБЩА ЧАСТ

3.1.    Hotelite.online е интернет сайт (марка на “Дигитални услуги БГ” ЕООД),  който цели да предостави на потребителите, търсещи в интернет туристическо настаняване, богат избор от възможности като генерира директна връзка със собствениците на рекламираните на страниците на сайта туристически имоти
3.2.    Hotelite.online е рекламна платформа, в която собствениците на туристически имоти тип вила, къща за гости, семеен хотел и др., могат да рекламират обектите си, спазвайки изискванията в настоящите Общи условия,
3.3.     Hotelite.online не е страна и не участва по никакъв начин в комуникацията и кореспонденцията между собствениците на рекламираните на сайта туристически обекти и потенциалните им наематели. Двете страни комуникират свободно помежду си, а Hotelite.online няма ангажимент във финансовите отношения между наемател и наемодател, които могат да възникнат в процеса на тяхната комуникация и договорки.
3.4.    Hotelite.online няма ангажимент да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало туристически обект на сайта. Счита се, че това лице е или собственик, или упълномощен представител на собственика на обекта.
3.5.    Hotelite.online предоставя на собствениците на рекламираните на сайта обекти възможността сами да публикуват информация за имота си, да дават описание на цялия имот или части от него, да описват предлаганите услуги, да качват снимки, както и всякакви други опции и действия, целящи най-правилното презентиране на рекламирания обект. Hotelite.online няма ангажимент да проверява достоверността на подадената информация и не носи отговорност за разминавания. Тъй като Hotelite.online не е страна и/или посредник в договорките между потребителите и собствениците на имоти, Hotelite.online няма ангажимент да изисква категоризация на рекламираните туристически обекти.
3.6.    Hotelite.online си запава правото за граматическо и пунктоационно редактиране на предоставените от собственика на рекламиран имот текстове и описания, но не и да видозименя смислово, количествено, качествено и по какъвто и друг начин подадената от собственика информация.
3.7.    Hotelite.online не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедия и други материали, качени в страниците на обектите.
3.8.    Hotelite.online предоставя на потребителите на сайта контактите (и-мейл и/или телефон) на собственик на даден рекламиран туристически имот като те комуникират по удобен за двете страни начин. Hotelite.online не се намесва и не видоизменя оригиналното съдържание на разменените писмени съобщения.
3.9.    Hotelite.online не дава гаранция за доставяне на съобщения и/или за отговор от страна на контактнатия рекламиран туристически обект, както и за качеството и гладкостта на комуникацията между две страни.
3.10.   Hotelite.online не носи отговорност за съдържанието на текст – писмо, коментар или друга форма на изразяване на потребители на сайта, който би могъл да засегне правата на трети лица.
3.11.    Hotelite.online не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между потребители на сайта.
3.12.    Hotelite.online не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собственици на обекти към техните наематели. Всички договорки по наемането на имот, рекламиран на сайта, се извършват между собственика на имота и потребителя. При възникнали спорове, те следва да ги разрешат помежду си, без съдействието на Hotelite.online

4.    РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ИМОТ НА САЙТА, НАМИРАЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯ БЪЛГАРИЯ:

4.1.     За да използва услугите, предоставяни чрез сайта Hotelite.online, собственикът е длъжен да си направи регистрация, включваща предоставяне на потребителско име, имейл и парола, с което получава достъп до личен администраторски панел за управление, където предоставя цялата нужна информация за реклама на имота си. Hotelite.online си запазва правото да изисква и данни, които не са посочени администраторския панел. С попълването и заверяването на информацията, собственикът автоматично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на публикуване на имота на собствнеика на сайта Hotelite.online договорът за услуга се счита за сключен.
4.2.     Собственикът се съгласява, че посоченият от него телефон за връзка може да бъде предоставян свободно на потребителите, които желаят да направят запитване за неговата къща
4.3.    Настоящите Общи условия представляват безсрочен договор за услуга, който се счита за сключен в момента на публикуване на рекламата на имота на собственика на сайта ни. Договорът може да бъде прекратен по всяко едно време, с писмено известие, изпратено по и-мейл.
4.4.    Договорът за услуга има предмет регистрация и безплатно участие на имота на собственика, както и правото на достъп до свободно представените ресурси на сайта. Възможностите и опциите за платена реклама са предмет на допълнителна договорка между собственика на рекламирания имот и екипът на Hotelite.online. За всяка заплатена рекламна площ, периодичен абонамент или друга форма на реклама „Дигитални услуги БГ” ЕООД (собственик на Hotelite.online) е длъжен да издаде фактура за полученото плащане. 

 
 

5.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Hotelite.online ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

5.1.    Hotelite.online има право да редактира граматически и пунктоационно предоставените от собственика на рекламиран имот текстове и описания, но не и да видозименя смислово, количествено, качествено и по какъвто и друг начин подадената от собственика информация. Hotelite.online няма задължение да уведомява собственика на рекламирания имот за подобни направени промени.
5.2.     Hotelite.online има право да премахва всякакви линкове, водещи към външни сайтове, както и имейли и телефони за контакт, поместени в текста на обявата на даден имот.  Hotelite.online няма задължение да уведомява собственика на рекламирания имот за подобни направени промени.
6.3.    Hotelite.online има право да редактира или изтрива всеки качен текст или снимка, ако то не отговаря на предназначението си
6.4.    Hotelite.online има право да променя реда на качените снимки в страниците на туристическите обекти, както и да оразмерява по подходящ начин всяка снимка
6.5.     Hotelite.online има право да откаже достъп до платформата си на дадени собственици на имоти без аргументация на отказа си

6.6.    Hotelite.online има право да заличи туристически обекти от страниците на дадени собственици на имоти, при установено дублиране с други обекти, без аргументация на решението си като не е длъжен да уведомява собствениците на дублираните обекти.
6.7.    Hotelite.online има право да заличи туристически обекти от страниците без аргументация на решението си като уведомява собственика на заличения имот писмено по и-мейл
6.8.    Hotelite.online се задължава да заличи информация за вече регистриран на сайта туристически обект, когато собственикът на дадения имот е изразил писмено желание за това, изпратено по и-мейл до мейл адреса на найта, предназначен за кореспонденция със собственици на имоти
6.9.    Hotelite.online има право да спира функционирането на платформата си за техническа профилактика или други основателни причини, без да предупреждава собствениците на рекламираните на сайта имоти
6.10.     За всички неуредени от настоящите условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.